Återgå till föregående sida

EBNA2 is enough to possess off-control regarding HLA classification II transcription